Ma 2015. március. 31, kedd, Árpád napja van.
Adóügyi tájékoztató és nyomtatványok

Önkormányzati adószámlák

Iparűzési adó beszedési számla

11745107-15409508-03540000

Idegen bevételek elszámolási számla

11745107-15409508-04400000

Talajterhelési díj beszedési számla

11745107-15409508-03920000

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adó számla

11745107-15409508-08660000

Bírság beszedési számla

11745107-15409508-03610000

Késedelmi pótlék bevételi számla

11745107-15409508-03780000

Gépjárműadó beszedési számla

11745107-15409508-08970000

Magánszemélyek kommunális adója bevételi számla

11745107-15409508-02820000

Államigazgatási eljárás illetéke beszedési számla

11745107-15409508-03470000

Idegenforgalmi adó (tartózkodási idő utáni)számla

11745107-15409508-03090000

Egyéb lesbian videos bevételi számla

11745107-15409508-08800000

Mezőőri járulék számla

11745107-15409508-10110007


A nyomtatványok letölthetők innen vagy beszerezhető a Polgármesteri Hivatal földszint 3. szobájában, az adócsoportnál.


Általános Nyomtatvány Kitöltő program:


Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2014. évről - elektronikusan

(A kitöltőprogram letöltése a NAV-ról)


Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2013. évről - elektronikusan

(A kitöltőprogram letöltése a NAV-ról)


Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2012. évről - elektronikusan


Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2011. évről - elektronikusan


PDF dokumentumok


Bevallási nyomtatványok

Bejelentkezés, változás bejelentése

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről

Bevallás a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén

Bevallás az idegenforgalmi adóról, (2014. évben használható)

Bevallás a helyi iparűzési adóról

Bevallás a helyi iparűzési adóról (2014)

Bevallás a magánszemély kommunális adójáról

Bevallás a talajterhelési díjhoz

Bevallás a gépjárműadóról a túrkevei önkormányzati adóhatósághoz

Helyi iparűzési adó bejelentő lap Őstermelői

A bérbeadó magánszemély bevallása a termőföld-bérbeadásból származó jövedelme adójáról

A kifizető bevallása a termőföld-bérbeadásból származó jövedelme adójáról

Önellenőrzési lap helyi iparűzési adó helyesbítéséhez


Helyi iparűzési adó bejelentkezési lap Családi

Helyi iparűzési adó bejelentkezési lap Gazdálkodó család

Nyilatkozat őstermelők és családi gazdálkodók részére


Méltányossági kérelem

Kérelem társas és egyéni vállalkozó gazdálkodók részére fizetési könnyítés és/vagy adómérséklés iránt


Egyéb nyomtatványok

Nyilatkozat a helyi adókról

Nyilatkozat helyi adók megfizetése alóli mentességhez

Kérelem helyi iparűzési adóelőleg módosítására

Adatlap költségmentesség elbírálásához

Környezettanulmány

Meghatalmazás

Nyilatkozat túlfizetés átvezetéséről ill. visszaigényléséről


Adóigazolás kérelem


Idegenforgalmi adó

Helyi iparűzési adó

Kommunális adó

Talajterhelési díj

Mezőőri járulék magánszemély esetében

Mezőőri járulék jogi személy esetében

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem:
Eljáró szervezeti egység: a föld fekvése szerinti illetékes önkormányzati adóhatóság.


Alapvető eljárási szabályok: Az eljárás az ügyfél bevallásának benyújtásával indul meg.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: történhet személyesen a Pénzügyi és Gazdasági Osztály Adócsoportjánál ügyfélfogadási időben vagy postai úton.

 • Magánszemély esetében: a jövedelem megszerzését követő év március 20-ig,
 • Kifizető esetében: a levonás évét követő év február 25-ig.


Az ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztály adócsoport, 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. földszint 3. szoba. Telefon: 56/554-125


Az ügy intézését segítő útmutatók

A befizetés határideje:

 • magánszemély esetében: a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12-ig,
 • kifizető milfs esetében: a kifizetést követő hónap 12. napjáig.


A befizetés módja: csekken vagy átutalással a 11745107-15409508-08660000 milf porn számlaszámra.

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

 • termőföld haszonbérbeadása: a termőföld magánszemély tulajdonosa vagy haszonélvezője által egy vagy több évre, írásban kötött megállapodás alapján, bérleti díj ellenében mező-, erdőgazdasági, illetve halászati hasznosításra történő földterület bérbeadás
 • az adó alapja: a magánszemély termőföld-bérbeadásából származó bevételének (ide értve a földjáradékot is) egésze
 • az adó mértéke: az porno gay éves bevétel 25 %-a
 • adózás típusa: önadózás: jövedelme adóját a magánszemély állapítja meg, vallja be és fizeti meg. Ha a bevétel kifizetőtől származik, akkor az adót a kifizető állapítja meg, vonja le, vallja be és fizeti meg. Ha a kifizető elmulasztotta az adó levonását, vagy a bérleti díjat természetben fizette ki, az adókötelezettséget a magánszemélynek kell teljesíteni.
 • mentesség: mentes az adó alól a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbeadása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérleti időtartama az 5 évet eléri.


Vonatkozó jogszabályok:

 • A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII. tv. 74. §
 • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 176. § és a 3. sz. melléklet A/II. rész


AKTUÁLIS: Kifizetők bevallási határideje: 2011. február nude celebrities 25.

 

 

XVI. Kevi lesbian porn Juhászfesztivál

Továbblépéshez kattintson ide!

Adóügyi nyomtatványok


Projektek


ÉAOP-4.1.2/A-09-2010-0021


ÉAOP-4.1.1/2/2F-2f-2010-0002


Linkek

Túrkeve Televízió


Túrkeve időjárása


Ügyfélkapu