Túrkeve Város honlapja

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy átalakítás miatt jelenleg csak az alábbiak érhetők el honlapunkon

Pályázat a Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére

Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint a Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft. egyszemélyes tulajdonosa - pályázatot hirdet a Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére 2016. január 1-től határozatlan időtartamra.

A pályázat beadási határideje: 2015. november 30. 16.00 óra.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős munkaviszony.

Bérezés: havi 300.000 Ft + prémium.

Munkavégzés helye: Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft., 5420 Túrkeve, Kuthen király u. 11.

Az ügyvezető feladata a Társaság alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálása, irányítása, ellenőrzése, a Társaság működésének biztosítása, költségvetésének betartása, a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság munkavállalói felett.

Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyben részesül, aki:

A pályázathoz csatolandó:

A pályázat benyújtásának módja, helye: a pályázatot egy példányban, zárt borítékban személyesen vagy postai úton ajánlott küldeményként kell benyújtani Vida Tamás polgármester részére címezve, 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. A borítékra rá kell írni: "Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetői pályázata."

A pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezőket a képviselő-testület előzetesen meghallgatja. A meghallgatásról az érintettek értesítést kapnak.

Az ügyvezető személyéről a képviselő-testület dönt a meghallgatást követő első ülésen.

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt: Vida Tamás polgármester, polgarmester @turkeve.hu, telefon: 56/361-111

NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatója

NHSZ Szolnok
Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0015 számú projekt keretein belül a Szolnok Térségi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztésére kerül sor, mely összesen 24 települést érint. A projekt konkrét célja a környezetterhelés csökkentése a hazai jogszabályok és az uniós irányelvek figyelembevételével. A megvalósítás egyrészt házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítésével és az ehhez szükséges eszközök - többek között 120 literes és 1100 literes edényzet, valamint begyűjtő járművek– beszerzésével valósul meg. Továbbá a kommunális hulladékok hatékonyabb kezeléséhez alkalmas eszközök is beszerzésre kerülnek.

A "házhoz menő" gyűjtés során külön sárga fedelű edényben gyűjthetők a tiszta, szennyeződésmentes csomagolási hulladékok (műanyag, papír, italos karton, fém csomagolási hulladékok). Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok begyűjtése a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás részét képezi, és a szolgáltatás díját a hulladékszállítási díj tartalmazza.

A "házhoz menő" szelektív hulladékgyűjtési rendszer a sárga fedelű 120 literes műanyag hulladékgyűjtő edények kiosztása után kerül bevezetésre. Az érintett családi házas területeken 2015. október 31-ig valósul meg az edények kiosztása.

Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. novemberétől négy hetente végzi Túrkeve településen a szelektív hulladékok begyűjtését, elszállítását.

2015. november 16-a, hétfőtől négy hetente hétfői napokon az alábbi utcákból kerül begyűjtésre a szelektív hulladék:

Attila u.Földesi u.Kisfegyverneki u.Petőfi tér.Túri u.
Áchim András u.Garai u.Koós u.Póhamarai u.Újvárosi u.
Bercsényi u.Győri u.Lisznyai Damó u.Rákóczi u.Vad u.
Berentei Ernő u.Hunyadi u.Liszt Ferenc u.Rékasi u.Vámos u.
Berettyó u.Kálmán király u.Lovarda u.Sáros u.Vasadi u.
Bihari telepKalmár u.Mikszáth Kálmán u.Serfőző u.Vass u.
Boross u.Kálvin u.Módis u.Simon u.Vincze István u.
Cezglédi u.Kaszap Nagy István u.Molnár u.Sinka István u.Zrínyi u.
Csontos u.Katona u.Nóborda u.Somodi u.
Debreczeni u.Kelemen u.Olajos u.Szabadság u. (Rákóczi u. felőli része)
Erkel Ferenc u.Kisdomb u.Perbárt u.Szeles u.

2015. november 17-e, keddtől négy hetente keddi napokon az alábbi utcákból kerül begyűjtésre a szelektív hulladék:

Ábrahám u.Dobó István u.Kajtor u.Kurucz u.Munkácsy u.Táncsics Mihály u.
Árpád u.Dr. Tóth János u.Kenyérmezei u.Kuthen király u.Nagy u.Thököly u.
Bethlen Gábor u.Emődi u.Kis u.Laczka János u.Pásztói u.Tuhai u.
Bocskor sorEndrédi u.Korda Zoltán u.Liget u.Petőfi Sándor u.Túrkeddi u.
Bojtor u.Gyárfás u.Kossuth u.Május 1. utca u.Setét Mihály u.
Család u.Hollósi u.Kun u.Mátyás király u.Szabadság u. (Pásztói utca felőli része)
Deák Ferenc u.Józsa u.Kupa Árpád u.Mezőtúri u.Szurmai u.

2015. november 18-a, szerdától négy hetente szerdai napokon az alábbi utcákból kerül begyűjtésre a szelektív hulladék:

Ady Endre u.Damjanich u.Hegyfoky u.Kölcsey u.Széchenyi u.
Ágota u.Dózsa György u.Herman Ottó térNagysándor József u.Szénási u.
Bajcsy-Zsilinszky u.Ecsegi u.Hímesdi u.Nyíl u.Szondi György u.
Barna u.Finta u.József Attila u.Pusztakert u.Tanya ingatlanok
Batthyány u.Győrffy u.Kenéz u.Sirály u.Tóth Imre u.
Bem u.Hajdú Benedek u.Kis Ernő u.Soós István u.Vécsey u.
Czihat u.Hajtó u.Kisér u.Szakács u.Zádor u.

2015. november 19-e, csütörtöktől négy hetente csütörtöki napokon az alábbi utcákból kerül begyűjtésre a szelektív hulladék:

Állomás u.Ducza u.József Attila u.László király u.Sárkány u.
Arany János u.Gajzágó Salamon u.Kabai u.Madarász házaspár u.Szegő u.
Béla király u.Hagymási u.Kinizsi u.Németh u.Toldi Miklós u.
Csokonai u.Herczegh u.Kismalom u.Ozsváth u.Tompa Mihály u.
Dr. Balogh János u.István király u.Kisújszállási u.Petőfi térÚj u.
Dr. Nánási Lajos u.Jókai u.Kuncsorbai út menti ingatlanokRácz u.Vörösmarty u.

Kérdéseikkel, problémáikkal kapcsolatban keressék bizalommal ügyfélszolgálatainkat!


Belvárosi Ügyfélközpont:
H-5000 Szolnok, Kossuth tér 9. (Polgármesteri Hivatal épülete)
Telefon: (+36 56) 503-569
Email: ugyfelkozpont.szolnok@nhsz.hu

Információs pont:
H-5000 Szolnok, József Attila út 85.
Telefon: (+36 56) 511-430, (+36 56) 511-440
Email: hulladek.szolnok@nhsz.hu

Túrkevei Információs pont:
Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft.

5420 Túrkeve, Kinizsi u. 51
Sallai Károlyné
Telefon: 06 30 / 339-8571
E-mail: varosgondnoksag.turkeve@gmail.com

Költségcsökkentő energetikai fejlesztések


A SIKERES KÖRNYEZET ÉS ENERGIA PROGRAM PÁLYÁZATOT KÖVETŐEN ELINDULTAK A KIVITELEZÉSI MUNKÁK
A TÚRKEVEI VÁNYAI AMBRUS GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUMBAN

Túrkeve Város Önkormányzata idén sikeresen pályázott a Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Kollégium épületeinek energetikai fejlesztése megvalósítására. A pályázat az előző években fennálló állapotok javítását és modernizálását tűzte ki célul.

A Project fizikai megvalósítása - a tervezési, engedélyeztetési feladatok és a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően - idén ősszel, 2015. szeptember 1-én indult el. A project a Széchenyi 2020 program keretében indul, 149.994.366,- Ft bruttó összköltséggel.

A munkálatok során az épületek külső hőszigetelési rendszere teljes felújításra és átalakításra kerül, új, külsőleg színezett hőszigetelő réteg építésével. A project keretében a régóta esedékes nyílászárók cseréje is megvalósul. Ezen modernizálási folyamatok eredményeképpen Túrkeve városa jelentős költségcsökkentő fejlesztést valósít meg.

A beruházás az önkormányzati célok szerint nagy mértékben hozzájárul a helyi fiatalok, sportolók komfortérzetének javulásához a jövőben.

Az ünnepélyes átadásra előre láthatóan 2015.11.24-én kerül sor.


A project megvalósítási ideje:
2015.09.01-2015.11.30.
Kivitelező:
Hercsel-Konstrukt Kft.
Pályázat megnevezése:
KEOP-5.7.0/15-2015-0280
Pályázat kiírója:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
A projekthez kapcsolódó letölthető dokumentum:

Sajtóközlemény

A SIKERES  KÖRNYEZET ÉS ENERGIA PROGRAM PÁLYÁZATOT KÖVETŐEN ELINDULTAK A KIVITELEZÉSI MUNKÁK
A TÚRKEVEI KISS KÁLMÁN VÁROSI SPORTCSARNOKBAN

Túrkeve Város Önkormányzata idén sikeresen pályázott a Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft. által működtetett Konyha, Ebédlő és Kiss Kálmán Városi Sportcsarnok épületeinek energetikai fejlesztésének megvalósítására. A pályázat az előző években fennálló állapotok javítását és modernizálását tűzte ki célul. 

 

A Project fizikai megvalósítása - a tervezési, engedélyeztetési feladatok és a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően - idén ősszel, 2015. szeptember 1-én indult el. A project a Széchenyi 2020 program keretében indult,  109.877.390,- Ft bruttó összköltséggel.

A munkálatok során az épületek külső hőszigetelési rendszere teljes felújításra és átalakításra kerül, új, külsőleg színezett hőszigetelő réteg építésével. A project keretében a régóta esedékes nyílászárók cseréje is megvalósul. Ezen modernizálási folyamatok eredményeképpen Túrkeve városa jelentős költségcsökkentő fejlesztést valósít meg.

A beruházás az önkormányzati célok szerint nagy mértékben hozzájárul a helyi fiatalok, sportolók komfortérzetének javulásához a jövőben.

Az ünnepélyes átadásra előre láthatóan 2015.11.24-én kerül sor.


A project megvalósítási ideje:
2015.09.01-2015.12.15
Kivitelező:
Valkür Kft.
Pályázat megnevezése:
KEOP 5.7.0/15-2015-00328
Pályázat kiírója:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
A projekthez kapcsolódó letölthető dokumentum:

Sajtóközlemény


Külső hőszigetelés és nyílászárócsere - kollégium ebédlője és konyhája Külső hőszigetelés és nyílászárócsere - kollégium Külső hőszigetelés és nyílászárócsere - kollégium Külső hőszigetelés és nyílászárócsere - gimnázium Külső hőszigetelés és nyílászárócsere - gimnázium Külső hőszigetelés és nyílászárócsere - gimnázium Külső hőszigetelés és nyílászárócsere - gimnázium Külső hőszigetelés és nyílászárócsere - sportcsarnok Külső hőszigetelés és nyílászárócsere - középiskolaNapelemes rendszer telepítése a túrkevei városháza épületén

Túrkeve Város Önkormányzata 22.059.900 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszerén keresztül. Az erről szóló Támogatói Okirat 2015. május 4-én lépett hatályba. A projekt megvalósításához szükséges forrást 100%-ban az Európai Regionális Fejlesztési alap és a Magyar Kormány költségvetése társfinanszírozásban biztosította.

A "Fotovoltaikus (napelemes) rendszer telepítése a túrkevei városháza épületén" című projekt a KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása tárgyú pályázati felhívás keretében valósult meg. A kivitelezés során egy hálózatra kapcsolódó napelemes rendszer került kiépítésre, mely majdnem teljes egészében biztosítja az intézmény villamosenergia ellátását. A kivitelezés során telepítésre került 148 darab Amerisolar típusú napelemtábla, illetve 3 darab Fronius Symo típusú inverter. A napelemes rendszer teljesítménye 37 kW.

Pályázat adatlapja:

A projekt címe:
Fotovoltaikus (napelemes) rendszer telepítése a túrkevei városháza épületén
Azonosítószáma:
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0069
Kedvezményezett:
Túrkeve Város Önkormányzata
Teljes költség:
22 059 900 Ft
Támogatás mértéke (A teljes költség 100 %-a):
22 059 900 Ft
Projekt kezdés:
2015.07.15.
Projekt zárás:
2015.09.30.
A projekthez kapcsolódó letölthető dokumentumok:

Sajtóközlemény Támogatói Okirat és annak módosításai (folyamatosan frissítve)

Napelemek elhelyezése a túrkevei Városházán Napelemek elhelyezése a túrkevei Városházán Napelemek elhelyezése a túrkevei Városházán Napelemek elhelyezése a túrkevei Városházán Napelemek elhelyezése a túrkevei Városházán Napelemek elhelyezése a túrkevei VárosházánHivatalos közlemény

Állami rezsicsökkentés

A Kormány célul tűzte ki az állampolgárok és a vállalkozások széles körét terhelő fizetési kötelezettségek enyhítését. A költségvetésben már 2016-ban 10 milliárd forinttal kevesebb bevételt terveznek a közigazgatási térítési díjak csökkentése, illetve megszüntetése miatt. Az állami rezsicsökkentés az érintettek véleménye és javaslata alapján valósul meg, ezért 2015. június 5-től konzultáció indul, amely augusztus 6-ig tart.

A magánszemélyek és a vállalkozások fizetési terheinek csökkentése érdekében az érintettek véleményének és javaslatainak megismerésére kérdőív készült. A konzultáció két hónapja alatt ezeken a kérdőíveken az állampolgárok 9 hatósági eljárás díjának mérséklésével vagy megszüntetésével kapcsolatban találhatnak javaslatot, melyek közül négyre tehetnek javaslatot.

Ezenkívül a két kérdőíven a válaszadó javasolhatja egy-egy hatósági eljárás hatósági eljárásért fizetendő díj vagy illeték megszüntetését is.

A kérdőívek megtalálhatók a Kormányablakokban, a járási hivatalok ügyfélszolgálatain, valamint a kormányhivatal internetes oldalán.

A Mezőtúri Járási Hivatal vonatkozásában az ügyfelek az alábbi ügyintézési helyeken, ideiglenes ügyfélszolgálatokon tölthetik ki a kérdőíveket:


Mezőtúr, 2015. június 8.


dr. Sebestyén Katalin
hivatalvezető

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Mezőtúri Járási Hivatala
5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete üléseinek dokumentumai

Nyomtatványok

Helyi adóval kapcsolatos nyomtatványok

Általános Nyomtatvány Kitöltő programmal kitölthető, ügyfélkapun keresztül benyújtható elektronikus nyomtatványok

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2011. évről Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2012. évről Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2013. évről Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2014. évről (javított, 1.3-as verzió, 20150526) Bejelentkezés, változás bejelentése (javított, 1.2-es verzió, 20150527) Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről Bejelentés a magánfőző által tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről Helyi adó bejelentkezési lap - Családi gazdálkodó Helyi iparűzési adó bejelentkezési lap - Őstermelői A bérbeadó magánszemély bevallása Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Bevallás gépjárműadóról Túrkeve önkormányzati adóhatósághoz Bevallás az idegenforgalmi adóról Bevallás a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén Helyi iparűzési adóbevallást helyettesítő nyilatkozat (őstermelők és családi gazdálkodók részére) Kérelem félévi helyi iparűzési adóelőleg módosítására A kifizető bevallása Bevallás a magánszemély kommunális adójáról Nyilatkozat helyi adók megfizetése alóli mentességhez Nyilatkozat túlfizetés átvezetéséről, ill. visszaigényléséről Bevallás a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz 2015. évről
A kitöltőprogram letöltése a NAV honlapjáról

PDF formátumú, nyomtatás után kitölthető nyomtatványok

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Kereskedelemmel kapcsolatos nyomtatványok

Bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásáról


http://www.ktzve.hu/eszakalfoldi_tajegysegek.htm

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal tájékoztatója

Jász-Nagykun-Szolnok Megye közigazgatási területén jelenleg négy kormányablak működik, ahol egyablakos rendszerben intézhetik hivatalos ügyeiket az állampolgárok:

Jászárokszállás, Árpád tér 1.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő 7:00 -17:00, Kedd 8:00 -16:30, Szerda 8:00 -16:30,
Csütörtök 8:00 -18:00, Péntek 8:00 -15:00

Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő 7:00 -17:00, Kedd 8:00 -16:30, Szerda 8:00 -16:30,
Csütörtök 8:00 -18:00, Péntek 8:00 -15:00

Tiszafüred, Fő utca 1.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő 7:00-17:00, Kedd 8:00-16:30, Szerda 8:00-16:30,
Csütörtök 8:00-18:00, Péntek 8:00-15:00

Szolnok, Kossuth tér 5/A
Ügyfélfogadási idő: Hétfő 7:00 - 17:00, Kedd 8:00 - 17:00, Szerda 8:00 - 17:00,
Csütörtök 8:00 - 18:00, Péntek 8:00 - 16:00

A kormányablakokkal kapcsolatos egyéb információkat (ügyfélfogadási rend, ügykörök) az alábbi linken közvetlenül is elérheti:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/jarasok/jasz-nagykun-szolnok-megyei-kormanyhivatal-kormanyablakaiTúrkeve Város Önkormányzata, valamint a Túrkevei Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:
5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.
Tel.: 56/361-111, fax.: 56/361-030
E-mail címeink:
Polgármester: polgarmester @turkeve.hu
Jegyző: jegyzo @turkeve.hu
Központi címünk: pmhivatal @turkeve.hu