Ma 2015. január. 25, vasárnap, Pál napja van.
SAJTÓKÖZLEMÉNY
2015. január 13. kedd, 08:55

SAJTÓKÖZLEMÉNY


Befejeződött az Európai Unió által nyújtott támogatással megvalósuló szervezetfejlesztési projekt Túrkevén!

2014. 12. 29.

 

Túrkeve Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Államreform Operatív program keretében 2013-ban. A „Szervezetfejlesztés Túrkeve Város Önkormányzatában” című projektünk támogatást nyert. A program alapvető célja, hogy a járási kormányhivatalok bevezetésével átalakult önkormányzati feladatok ellátásának optimalizálása érdekében a szükséges változások felmérését, megtervezését, megvalósítását, visszacsatolását támogassa.

 

Ezzel összefüggésben jelen projekt célja az volt, hogy Túrkeve Város Önkormányzata a településre jellemző nehézségeket és kihívásokat felmérje.

 

A fejlesztés a következő területekre terjed ki:

 

-          támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata,

-          fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly,

-          az önkormányzat fenntartásában, illetve működtetésében álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási modell kidolgozása.

-          munkaköri leírások, felelősségi körök felülvizsgálata

-          a projekt teljes időtartama alatt nyomon követés, szakértői támogatás biztosítása

-          a lakosság körében felmérés végzése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről, a felmerült igényekről.

-          A Városgondnokság Kft hasznosításában lévő ingatlanok bérleti szerződéseinek felülvizsgálata

-          közmunkaprogram felülvizsgálata

-          postázás, iktatási rendszer felülvizsgálata.

 

. A közbeszerzés lebonyolítása még 2013-ban megkezdődött, majd sor került a szerződéskötésre, így külső szakértők, tanácsadók közreműködésével, valamint belső szakmai közreműködők segítségével valósult meg a projekt. A program kidolgozása során kettő alkalommal a lakosság véleményét is felmérték kérdőíves formában. Ezek felhasználásával elkészültek a programot záró dokumentumok, melyek javaslatot tartalmaznak a szükségesnek látott szervezetfejlesztésekre. A szervezetfejlesztés fizikai megvalósítása 2014. december 31-ig tart, de az első eredmények már az év első félévében érezhetőek voltak.

Mindez az Európai Unió és a Magyar Állam által közösen nyújtott 100%-os társfinanszírozásban történt.

Túrkeve Város Önkormányzata

5420 Túrkeve Petőfi tér 1.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

www.turkeve.hu

www.ujszechenyiterv.hu

Módosítás dátuma: 2015. január 13. kedd, 09:12
 
„A szeretet hídján át”
2014. október 14. kedd, 07:20
„A szeretet hídján át” a Vajdaságban 
A Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola 35 fő hetedik osztályos diákja, 4 fő pedagógus 
kíséretében 2014. szeptember 16-19. között 4 napos kiránduláson vett részt a Határtalanul! 
program keretében Szerbia magyarlakta területén a Vajdaságban.
A tanulmányi kirándulás során a tanulók megismerkedtek az ott élő lakosság történelmi 
múltjával, jelenével, mindennapjaival, betekintést nyerhettek kultúrájába és hagyományőrző 
tevékenységébe. 
A program során Szabadka, Palics, Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Bajmok, Óbecse, Újvidék, 
Topolya, Bácskossuthfalva, Kishegyes településeket látogatták meg. Találkoztak öt magyar 
tagozatos általános iskola tanulóival, és közös kulturális, sport, művészeti programokon vettek 
részt, kapcsolatok, barátságok szövődtek a diákok között. Újvidéken maradandó élményt 
jelentett a Fórum Kiadó és a Magyar Szó szerkesztőségében tett látogatás, ahol az újságírásról 
és a magyar nyelvű könyvkiadásról beszélgettek a szerkesztőség vezetőivel. Szabadkán a 
Városháza gyönyörű, szecessziós Díszterme varázsolta el a gyerekeket, és bepillanthattak a 
Városi Könyvtár gazdag gyűjteményébe is.
Megajándékozták az intézményeket Túrkevéről kiadott könyvekkel, nyomtatványokkal. Így 
több száz határon túli tanuló kaphatott információt Túrkevéről.
Verssel emlékeztek meg, és koszorút helyeztek el Kosztolányi Dezső, Kossuth Lajos 
szobránál, valamint a Zentai csata és a Kaponyai csata emlékművénél.
A tanulók sok szép élményt hoztak haza magukkal. Megható volt számukra, hogy milyen 
nagy szeretettel ápolják a magyar anyanyelvet és kultúrát a határon túl élő magyarok.
A programot az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1010430 Ft-tal támogatta, mely a 
szállás és utazás költségét fedezte. A pályázat megvalósulását támogatta még Túrkeve Város 
Önkormányzata, Túrkevei Kulturális Egyesület,NIMFEA, Gyógyfürdő Kft., Finta Múzeum, 
Művelődési Intézmény, Palánta Kulturális és Sportegyesület, Petőfi Diák Sportegyesület és 
magánszemélyek.


Módosítás dátuma: 2014. október 14. kedd, 07:31
 
BURSA HUNGARICA
2014. október 01. szerda, 09:14

Pályázati felhívás

BURSA   HUNGARICA

2015

Túrkeve Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2015. évre Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot ír ki Túrkeve Város Önkormányzata illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű,szociálisan rászoruló

- felsőoktatási hallgatók számára a 2014/15. tanév második és a 2015/16. tanév első félévére vonatkozóan

( „A” típusú pályázati kiírás


- felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

( „B” típusú pályázati kiírás)

Részletes feltételekről, tudnivalókról   a pályázati kiírásban  tájékozódhat!

A pályázati kiírás letölthető itt vagy átvehető a Túrkevei Közös Önkormányzti Hivatal fsz. 10-es irodájában és a Titkárságon.


A pályázat beadásához egyszeri pályázói regisztráció szükséges az EPER-Bursa rendszerben, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.


A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2014.  november 7.

A pályázati űrlapot papíralapon, kinyomtatva és aláírva a Túrkeve Város Önkormányzata által kiírt pályázati felhívásban megjelölt kötelező mellékletekkel együtt kell benyújtani.

A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat benyújtásának helye: Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal - (5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.)-  fsz. 10-es iroda vagy  az emeleti  Titkárság.

Pályázati kiírás letöltése: 

(letöltéshez kattintson ide)

B (letöltéshez kattintson ide)

Pályázati felhívás (letöltéshez kattintoson ide)Túrkeve Város Önkormányzata


Módosítás dátuma: 2014. október 01. szerda, 11:21
 
Keviföld Alapítvány
2014. március 18. kedd, 12:43


Keviföld Alapítvány


a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


Korda Vince Táncművészeti, Képzőművészeti és Színjáték Alapfokú Művészeti Iskola


intézményvezető

beosztás ellátására.


A jogviszony időtartama:

határozott idejű jogviszony


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász- Nagykun-Szolnok Megye 5420 Túrkeve Széchenyi u. 23.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskolai vagy egyetemi  pedagógus  végzettség és pedagógus –szakvizsgakeretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll köznevelési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglakoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, - végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok hiteles másolata, - vezetői tapasztalat, vezetői gyakorlat bemutatása, - motiváció,
 • összeférhetetlenségi nyilatkozat, - illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2014. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Keviföld Alapítvány  címére történő megküldésével (5420 Túrkeve Széchenyi u. 23. ).
 • Elektronikus úton Mihályi Katalin részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 0656/361-245-ös telefonszámon szerezhet.Módosítás dátuma: 2014. március 21. péntek, 10:37
 
Pályázati felhívás helyi civil szervezetek támogatására
2014. február 24. hétfő, 09:19


Pályázati felhívás helyi civil szervezetek támogatására


Túrkeve Város Önkormányzata a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 28/ 2012.

( XII.20.) számú rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáraAz Önkormányzat által támogatott pályázati célok:

a) a civil szervezet működésének, alapfeladatai és közhasznú feladatai ellátásának elősegítése,

b) a kultúra, közművelődés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, sport területen szervezett tevékenységek támogatása, kulturális és természeti örökség megóvása, természetvédelem, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselettel, egészséges életmóddal, az esélyegyenlőség biztosításával,- megteremtésével, szociális, karitatív tevékenységgel, hagyományápolással  összefüggő  programok, rendezvények támogatása, a határon túli magyarsággal kialakított kapcsolatok támogatása


Nem adható támogatás:

a) üzleti és gazdasági haszonszerző tevékenység elősegítéséhez,

b) olyan szervezetnek, amely közvetlen politikai tevékenységet folytat, illetve pártot közvetlen támogatásban részesít,

c) olyan szervezetnek, amely az éves számviteli beszámolóját és közhasznúsági mellékletét nem helyezte letétbe, vagy tette közzé

d) olyan szervezetnek, amely az előző évi önkormányzati támogatás felhasználására vonatkozó beszámolási, elszámolási kötelezettségét határidőre nem teljesítette.


Pályázati keretösszeg: 1. 200 000 Ft


Pályázni  a pályázati kiírás melléklete szerinti adatlapon, a 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően,  bejegyzett civil szervezeteknek  lehet.

Az adatlap letölthető Túrkeve  Város honlapjáról ( www.turkeve.hu ) vagy személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal 10. sz. irodájában  vagy a Titkárságon.


A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje: 2014. április 11.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban, egy példányban ,az e célra készített adatlap és a kötelező mellékletek csatolásával személyesen vagy postai úton kérjük benyújtani.

Cím: Túrkeve Város Önkormányzata, 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. 10. sz. iroda


A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. április 24.

A pályázat elbírálásáról a döntést követő 15 napon belül értesül a pályázó. A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatás kifizetésére a szerződés aláírását követően kerül sor.


Dr. Szabó Zoltán

polgármesterPályázati adatlap letöltéséhez kattintson ideMódosítás dátuma: 2014. február 26. szerda, 12:25
 
Pályázati felhívás
2013. november 21. csütörtök, 08:33

Pályázati felhívás háziorvosi álláshelyre

Túrkeve Város Önkormányzata pályázatot hirdet a túrkevei  IV. számú háziorvosi körzet vállalkozási formában való ellátására az alábbi  tartalommal:

A meghirdetett munkahely címe:

 • Dr. Nánási Lajos Egészségház, IV. sz. rendelő, 5420 Túrkeve, Széchenyi u. 5.

Ellátandó feladatok:

 • A IV. sz.  körzet felnőtt  háziorvosi feladatainak  teljes körű ellátása, területi ellátási kötelezettséggel

Az állás betöltésének feltételei:

 • a 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés, valamint a 313/2012. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
 • a praxis vállalkozói formában való működtetése
 • büntetlen előélet
 • Orvosok Országos Nyilvántartásba  vételéről  igazolás

A pályázathoz csatolni szükséges dokumentumok:

 • végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • részletes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói  igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság  alapító okiratának  másolata
 • vállalkozói kötelezettségvállalás  arra  vonatkozóan, hogy a pályázat megnyerése  esetén  8 napon belül benyújtja a működési engedély iránti kérelmet az ÁNTSZ illetékes szervéhez
 • nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevők a pályázati anyag kezeléséhez  szükséges  személyes  adatait megismerjék

A megbízás időtartama: határozatlan idő, a nyertes pályázóval kötött, a működés, üzemeltetés részletes feltételeit  rögzítő feladat-átadási szerződés alapján A praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések megkötése alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014.január 3.

A pályázat benyújtásának módja, helye: a pályázatot postai úton, 1 példányban kell benyújtani Túrkeve Város Polgármesterének címezve:  5420 Túrkeve,Petőfi tér 1. A borítékra  kérjük feltüntetni: „ Háziorvosi pályázat”.Egyéb információt Dr. Szabó Zoltán polgármester nyújt: a +36-56/361-111-es telefonszámon, vagy a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen.

A pályázat elbírálása: A pályázat elbírálása a pályázati határidő lejártát követő Képviselő-testületi ülésen történik. A praxis betölthető a sikeres elbírálást és a szükséges engedélyezési eljárást követően, azonnal.

Módosítás dátuma: 2013. november 21. csütörtök, 08:37
 


Ki olvas minket

Oldalainkat 6 vendég böngészi

Ifjúsági szálláshely

Megtekintéshez kattintson ide!

Túrkeve Banner


Túrkeve Város szennyvíztisztitó fejlesztése

(megtekintéshez kattintson ide)

Template Chooser

XVI. Kevi Juhászfesztivál

Továbblépéshez kattintson ide!

Adóügyi nyomtatványok


ÉAOP-4.1.2/A-09-2010-0021


ÉAOP-4.1.1/2/2F-2f-2010-0002


Linkek

Túrkeve Televízió


Túrkeve időjárása


Ügyfélkapu