Ma 2014. szeptember. 23, kedd, Tekla napja van.
FELHÍVÁS
2014. július 25. péntek, 08:46

FELHÍVÁS


a túrkevei 1768/1. hrsz-ú, 3570 m2 alapterületű és az 1768/3. hrsz-ú, 1276 m2 alapterületű, Kinizsi u. 48. sz. alatti ipartelep ingatlanok együttes értékesítésére


Túrkeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2014. (VI.26.) számú határozata alapján, az önkormányzat 26/2012. (XII.20.) számú rendeletének - a vagyon elidegenítése - vonatkozó fejezetrészére tekintettel, az alábbi pályázati felhívást teszi közzé.

1. A pályázat tárgya: Az 1768/1. hrsz-ú, 3570 m2 alapterületű és az 1768/3. hrsz-ú, 1276 m2 alapterületű, Túrkeve, Kinizsi u. 48. sz. alatti ipartelep megnevezésű ingatlanok.

2. Pályázati feltételek:    
2.1. A pályázók köre:
A pályázat nyílt, tehát a pályázatra bárki jelentkezhet, akivel szemben kizáró ok nem áll fenn. Az ingatlan megvételére nem pályázhat az, akinek az önkormányzattal szemben tartozása illetve egyéb teljesítetlen kötelezettsége van, kivéve, ha azok megfizetésére kiírótól, illetve az önkormányzattól halasztást kapott vagy jogszerűen benyújtott halasztási kérelmét még nem bírálták el.
2.2. Az ingatlanok együttes, minimális vételára, vagyis kikiáltási ára: 6.000.000.- Ft + ÁFA (27 %).
2.3. A pályázat benyújtásának módja és ideje:
2.3.1. Az ingatlanok megvételére szóló ajánlatot, pályázati adatlapot zárt borítékban a Túrkevei  Közös Önkormányzati Hivatal 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. sz. alatti 20. sz. irodájában kell benyújtani. A borítékon a megpályázott ingatlanok címét fel kell tüntetni. A pályázatok átvételéről a Hivatal vagyongazdálkodója igazolást ad. Pályázók ajánlataikat a 2.3.2. pontban meghatározottakra figyelemmel postán keresztül is benyújthatják.
2.3.2. A pályázatok benyújtási (beérkezési) határideje: 2014.  augusztus 11. 09.00 óra.
2.4. Ajánlati kötöttség:
A pályázókat a pályázat benyújtási határidejét követően ajánlati kötöttség terheli, melynek biztosítékául 762.000.- Ft-ot kötelesek a Túrkeve Város Önkormányzta OTP Bank Zrt-nél vezetett, 11745107-15409508 számú számlájára előre befizetni. A befizetés átutalással teljesíthető! 
2.5. A pályázatok formai és tartalmi követelményeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza.

Bővebben...
 
FELHÍVÁS
2014. július 25. péntek, 08:15

FELHÍVÁS


a túrkevei 1845/1. hrsz-ú, Kinizsi u. 2. sz. alatti 606 m2 alapterületű, lakóház udvar ingatlan értékesíté


Túrkeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének 164/2014. (VI.26.) számú határozata alapján, az önkormányzat 26/2012. (XII.20.) számú rendeletének - a vagyon elidegenítése - vonatkozó fejezetrészére tekintettel, az alábbi pályázati felhívást teszi közzé.

1. A pályázat tárgya:
A 1845/1. hrsz-ú, Túrkeve, Kinizsi u. 2. sz. alatti lakóház udvar ingatlan (közműellátottsága: áram, gáz, víz, szennyvíz). A lakóház alapterülete 74 m2 (helyiségei: 2 szoba, 1 előszoba, 1 konyha, 1 előtér, 1 fürdőszoba + WC).2. Pályázati feltételek:2.1. A pályázók köre:
A pályázat nyílt, tehát a pályázatra bárki jelentkezhet, akivel szemben kizáró ok nem áll fenn. Az ingatlan megvételére nem pályázhat az, akinek az önkormányzattal szemben tartozása illetve egyéb teljesítetlen kötelezettsége van, kivéve, ha azok megfizetésére kiírótól, illetve az önkormányzattól halasztást kapott vagy jogszerűen benyújtott halasztási kérelmét még nem bírálták el.
2.2. Az ingatlan minimális vételára, vagyis kikiáltási ára: 2.092.000.- Ft + ÁFA.
2.3. A pályázat benyújtásának módja és ideje:
2.3.1. Az ingatlan megvételére szóló ajánlatot, pályázati adatlapot zárt borítékban a Túrkevei  Közös Önkormányzati Hivatal 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. sz. alatti 20. sz. irodájában kell benyújtani. A borítékon a megpályázott ingatlan címét fel kell tüntetni. A pályázatok átvételéről a Hivatal vagyongazdálkodója igazolást ad. Pályázók ajánlataikat a 2.3.2. pontban meghatározottakra figyelemmel postán keresztül is benyújthatják.

2.3.2. A pályázatok benyújtási (beérkezési) határideje: 2014.  augusztus 11. 09.00 óra.

Bővebben...
 
Pályázat Művelődési Intézmény
2014. július 10. csütörtök, 06:59

Túrkeve Város Önkormányzata

"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet


a Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár
igazgató (magasabb vezető) 

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 


A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2014. december 1-től 2019. november 30-ig szól. 


A munkavégzés helye:
Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár 
Művelődési Ház 5420 Túrkeve, Táncsics M. út 16.
Városi Könyvtár Petőfi tér 2-4. 


A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény szakszerű, jogszerű működésének biztosítása, szakmai munkájának 
irányítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, a 
pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű, takarékos gazdálkodás. Feladata a település kulturális 
örökségének megőrzése, ápolása. Civil szervezetekkel való kapcsolattartás, rendezvények 
szervezése. Munkáját a pályázatban kidolgozott vezetői programja és a fenntartó által 
jóváhagyott szakmai program alapján végzi.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskolai, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 
foglalkoztatott közalkalmazotak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló a 150/1992.(XI.20.) Kormányrendeletben meghatározott 
feltételek
- Közművelődés területén szerzett - legalább 5 éves szakmai tapasztalat


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Iskolai végzettséget, felsőfokú szakképzettséget igazoló okmányok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- A pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul személyes adatainak és a pályázat 
anyagának kezeléséhez 
- Szakmai gyakorlatot tartalmazó részletes szakmai önéletrajz 
- Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai elképzeléseket tartalmazó vezetői 
program 


A beosztás betölthetőségének időpontja: 2014.december 1. 


A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 30. 


A pályázatok benyújtásának módja
Postai úton, Túrkeve Város Önkormányzata címére történő megküldésével – 
5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. 


A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást nyújt: Dr. Szabó Zoltán polgármester.
Tel: 56/361-253. E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


A pályázat elbírálásának határideje: 2014.10.30.


Közzététel helye:

Közigállás honlap
Oktatási és Kulturális Közlöny
Túrkeve honlap
Túrkeve újság


Módosítás dátuma: 2014. július 10. csütörtök, 11:43
 
Pályázat Múzeum
2014. július 10. csütörtök, 06:58


Túrkeve Város Önkormányzata


a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet


a túrkevei Finta Múzeum 
múzeum igazgató (magasabb vezető) 

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 


A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2014. december 1-től 2019. november 30-ig szól. 


A munkavégzés helye:
Finta Múzeum 5420 Túrkeve, Attila út 1., 
Vadász Pál Kiállító terem 5420 Túrkeve, Kossuth út 6.


A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény szakszerű, jogszerű működésének biztosítása, szakmai munkájának 
irányítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, a 
pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű, takarékos gazdálkodás. Feladata a település kulturális 
örökségének megőrzése, ápolása. Kiállítások, szakmai rendezvények szervezése.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
- Egyetemi szintű szakirányú végzettség
- Múzeumi területen szerzett - legalább 5 éves szakmai tapasztalat
- Előnyt jelent a tárgyalás szintű idegennyelv ismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Iskolai végzettséget, felsőfokú szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okmányok 
másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- A pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul személyes adatainak és a pályázat 
anyagának kezeléséhez 
- Szakmai gyakorlatot tartalmazó részletes szakmai önéletrajz 
- Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai elképzeléseket tartalmazó vezetői 
program

 
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás 2014.december 1. napjától tölthető be. 


A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 30. 


A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, Túrkeve Város Önkormányzata címére történő megküldésével – 
5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. 
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást nyújt: Dr. Szabó Zoltán polgármester.
Tel: 56/361-253. E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


A pályázat elbírálásának határideje: 2014.10.30.


Közzététel helye:

Közigállás honlap
Oktatási és Kulturális Közlöny
Túrkeve honlap
Túrkeve újság


Módosítás dátuma: 2014. július 10. csütörtök, 11:44
 
Keviföld Alapítvány
2014. március 18. kedd, 12:43


Keviföld Alapítvány


a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


Korda Vince Táncművészeti, Képzőművészeti és Színjáték Alapfokú Művészeti Iskola


intézményvezető

beosztás ellátására.


A jogviszony időtartama:

határozott idejű jogviszony


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász- Nagykun-Szolnok Megye 5420 Túrkeve Széchenyi u. 23.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskolai vagy egyetemi  pedagógus  végzettség és pedagógus –szakvizsgakeretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll köznevelési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglakoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, - végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok hiteles másolata, - vezetői tapasztalat, vezetői gyakorlat bemutatása, - motiváció,
 • összeférhetetlenségi nyilatkozat, - illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2014. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Keviföld Alapítvány  címére történő megküldésével (5420 Túrkeve Széchenyi u. 23. ).
 • Elektronikus úton Mihályi Katalin részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 0656/361-245-ös telefonszámon szerezhet.Módosítás dátuma: 2014. március 21. péntek, 10:37
 
Pályázati felhívás helyi civil szervezetek támogatására
2014. február 24. hétfő, 09:19


Pályázati felhívás helyi civil szervezetek támogatására


Túrkeve Város Önkormányzata a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 28/ 2012.

( XII.20.) számú rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáraAz Önkormányzat által támogatott pályázati célok:

a) a civil szervezet működésének, alapfeladatai és közhasznú feladatai ellátásának elősegítése,

b) a kultúra, közművelődés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, sport területen szervezett tevékenységek támogatása, kulturális és természeti örökség megóvása, természetvédelem, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselettel, egészséges életmóddal, az esélyegyenlőség biztosításával,- megteremtésével, szociális, karitatív tevékenységgel, hagyományápolással  összefüggő  programok, rendezvények támogatása, a határon túli magyarsággal kialakított kapcsolatok támogatása


Nem adható támogatás:

a) üzleti és gazdasági haszonszerző tevékenység elősegítéséhez,

b) olyan szervezetnek, amely közvetlen politikai tevékenységet folytat, illetve pártot közvetlen támogatásban részesít,

c) olyan szervezetnek, amely az éves számviteli beszámolóját és közhasznúsági mellékletét nem helyezte letétbe, vagy tette közzé

d) olyan szervezetnek, amely az előző évi önkormányzati támogatás felhasználására vonatkozó beszámolási, elszámolási kötelezettségét határidőre nem teljesítette.


Pályázati keretösszeg: 1. 200 000 Ft


Pályázni  a pályázati kiírás melléklete szerinti adatlapon, a 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően,  bejegyzett civil szervezeteknek  lehet.

Az adatlap letölthető Túrkeve  Város honlapjáról ( www.turkeve.hu ) vagy személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal 10. sz. irodájában  vagy a Titkárságon.


A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje: 2014. április 11.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban, egy példányban ,az e célra készített adatlap és a kötelező mellékletek csatolásával személyesen vagy postai úton kérjük benyújtani.

Cím: Túrkeve Város Önkormányzata, 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. 10. sz. iroda


A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. április 24.

A pályázat elbírálásáról a döntést követő 15 napon belül értesül a pályázó. A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatás kifizetésére a szerződés aláírását követően kerül sor.


Dr. Szabó Zoltán

polgármesterPályázati adatlap letöltéséhez kattintson ideMódosítás dátuma: 2014. február 26. szerda, 12:25
 
Pályázati felhívás
2013. november 21. csütörtök, 08:33

Pályázati felhívás háziorvosi álláshelyre

Túrkeve Város Önkormányzata pályázatot hirdet a túrkevei  IV. számú háziorvosi körzet vállalkozási formában való ellátására az alábbi  tartalommal:

A meghirdetett munkahely címe:

 • Dr. Nánási Lajos Egészségház, IV. sz. rendelő, 5420 Túrkeve, Széchenyi u. 5.

Ellátandó feladatok:

 • A IV. sz.  körzet felnőtt  háziorvosi feladatainak  teljes körű ellátása, területi ellátási kötelezettséggel

Az állás betöltésének feltételei:

 • a 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés, valamint a 313/2012. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
 • a praxis vállalkozói formában való működtetése
 • büntetlen előélet
 • Orvosok Országos Nyilvántartásba  vételéről  igazolás

A pályázathoz csatolni szükséges dokumentumok:

 • végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • részletes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói  igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság  alapító okiratának  másolata
 • vállalkozói kötelezettségvállalás  arra  vonatkozóan, hogy a pályázat megnyerése  esetén  8 napon belül benyújtja a működési engedély iránti kérelmet az ÁNTSZ illetékes szervéhez
 • nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevők a pályázati anyag kezeléséhez  szükséges  személyes  adatait megismerjék

A megbízás időtartama: határozatlan idő, a nyertes pályázóval kötött, a működés, üzemeltetés részletes feltételeit  rögzítő feladat-átadási szerződés alapján A praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések megkötése alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014.január 3.

A pályázat benyújtásának módja, helye: a pályázatot postai úton, 1 példányban kell benyújtani Túrkeve Város Polgármesterének címezve:  5420 Túrkeve,Petőfi tér 1. A borítékra  kérjük feltüntetni: „ Háziorvosi pályázat”.Egyéb információt Dr. Szabó Zoltán polgármester nyújt: a +36-56/361-111-es telefonszámon, vagy a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen.

A pályázat elbírálása: A pályázat elbírálása a pályázati határidő lejártát követő Képviselő-testületi ülésen történik. A praxis betölthető a sikeres elbírálást és a szükséges engedélyezési eljárást követően, azonnal.

Módosítás dátuma: 2013. november 21. csütörtök, 08:37
 


Ki olvas minket

Oldalainkat 7 vendég böngészi

Ifjúsági szálláshely

Megtekintéshez kattintson ide!

Túrkeve Banner


Template Chooser

XVI. Kevi Juhászfesztivál

Továbblépéshez kattintson ide!

Adóügyi nyomtatványok


ÉAOP-4.1.2/A-09-2010-0021


ÉAOP-4.1.1/2/2F-2f-2010-0002


Linkek

Túrkeve Televízió


Túrkeve időjárása


Ügyfélkapu