Ma 2015. március. 1, vasárnap, Albin napja van.
Álláslehetőség
2015. február 11. szerda, 09:36

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mezőtúri Tankerülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola

iskolatitkár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5420 Túrkeve, Kossuth Lajos utca 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

iskolatitkári feladatok a Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola 5420 Túrkeve, Kossuth Lajos utca 33. szám alatti telephelyén

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

·         Középiskola/gimnázium, középfokú végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         szakmai önéletrajz

·          motivációs levél

·        végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

·         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylést bizonyító feladószelvény másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Károlyné nyújt, a 06-56/361-033 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

·         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mezőtúri Tankerülete címére történő megküldésével (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/102/3/2015 , valamint a munkakör megnevezését: iskolatitkár.

·         Személyesen: Pabar Ignác Roland, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. 1 11.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 3.Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mezőtúri Tankerülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola

iskolatitkár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5420 Túrkeve, Kossuth Lajos utca 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

iskolatitkári feladatok a Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola 5420 Túrkeve, Kossuth Lajos utca 33. szám alatti telephelyén

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

·         Középiskola/gimnázium, középfokú végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         szakmai önéletrajz

·          motivációs levél

·        végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

·         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylést bizonyító feladószelvény másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Károlyné nyújt, a 3656363065 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

·         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mezőtúri Tankerülete címére történő megküldésével (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/102/3/2015 , valamint a munkakör megnevezését: iskolatitkár.

·         Személyesen: Pabar Ignác Roland, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. 1 11.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 3.


Módosítás dátuma: 2015. február 11. szerda, 10:11
 
SAJTÓKÖZLEMÉNY
2015. január 13. kedd, 08:55


SAJTÓKÖZLEMÉNY

Befejeződött az Európai Unió által nyújtott támogatással megvalósuló szervezetfejlesztési projekt Túrkevén!

2014. 12. 29.


Túrkeve Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Államreform Operatív program keretében 2013-ban. A „Szervezetfejlesztés Túrkeve Város Önkormányzatában” című projektünk támogatást nyert. A program alapvető célja, hogy a járási kormányhivatalok bevezetésével átalakult önkormányzati feladatok ellátásának optimalizálása érdekében a szükséges változások felmérését, megtervezését, megvalósítását, visszacsatolását támogassa.


Ezzel összefüggésben jelen projekt célja az volt, hogy Túrkeve Város Önkormányzata a településre jellemző nehézségeket és kihívásokat felmérje.


A fejlesztés a következő területekre terjed ki:


-          támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata,

-          fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly,

-          az önkormányzat fenntartásában, illetve működtetésében álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási modell kidolgozása.

-          munkaköri leírások, felelősségi körök felülvizsgálata

-          a projekt teljes időtartama alatt nyomon követés, szakértői támogatás biztosítása

-          a lakosság körében felmérés végzése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről, a felmerült igényekről.

-          A Városgondnokság Kft hasznosításában lévő ingatlanok bérleti szerződéseinek felülvizsgálata

-          közmunkaprogram felülvizsgálata

-          postázás, iktatási rendszer felülvizsgálata.


. A közbeszerzés lebonyolítása még 2013-ban megkezdődött, majd sor került a szerződéskötésre, így külső szakértők, tanácsadók közreműködésével, valamint belső szakmai közreműködők segítségével valósult meg a projekt. A program kidolgozása során kettő alkalommal a lakosság véleményét is felmérték kérdőíves formában. Ezek felhasználásával elkészültek a programot záró dokumentumok, melyek javaslatot tartalmaznak a szükségesnek látott szervezetfejlesztésekre. A szervezetfejlesztés fizikai megvalósítása 2014. december 31-ig tart, de az első eredmények már az év első félévében érezhetőek voltak.

Mindez az Európai Unió és a Magyar Állam által közösen nyújtott 100%-os társfinanszírozásban történt.

Túrkeve Város Önkormányzata

5420 Túrkeve Petőfi tér 1.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

www.turkeve.hu

www.ujszechenyiterv.hu


Módosítás dátuma: 2015. január 27. kedd, 15:11
 
Keviföld Alapítvány
2014. március 18. kedd, 12:43


Keviföld Alapítvány


a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


Korda Vince Táncműv porno gay észeti, Képzőművészeti és Színjáték Alapfokú Művészeti Iskola


intézményvezető

beosztás ellátására.


A jogviszony időtartama:

határozott idejű jogviszony


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász- Nagykun-Szolnok Megye 5420 Túrkeve Széchenyi u. 23.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskolai vagy egyetemi  pedagógus  végzettség és pedagógus –szakvizsgakeretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll köznevelési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglakoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, - végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok hiteles másolata, - vezetői tapasztalat, vezetői gyakorlat bemutatása, - motiváció,
 • összeférhetetlenségi nyilatkozat, - illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2014. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Keviföld Alapítvány  címére történő megküldésével (5420 Túrkeve Széchenyi u. 23. ).
 • Elektronikus úton Mihályi Katalin részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 0656/361-245-ös telefonszámon szerezhet.Módosítás dátuma: 2014. március 21. péntek, 10:37
 
Pályázati felhívás
2013. november 21. csütörtök, 08:33

Pályázati felhívás háziorvosi álláshelyre

Túrkeve Város Önkormányzata pályázatot hirdet a túrkevei  IV. számú háziorvosi körzet vállalkozási formában való ellátására az alábbi  tartalommal:

A meghirdetett munkahely címe:

 • Dr. Nánási Lajos Egészségház, IV. sz. rendelő, 5420 Túrkeve, Széchenyi u. 5.

Ellátandó feladatok:

 • A IV. sz.  körzet felnőtt  háziorvosi feladatainak  teljes körű ellátása, területi ellátási kötelezettséggel

Az állás betöltésének feltételei:

 • a 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés, valamint a 313/2012. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
 • a praxis vállalkozói formában való lesbian videos működtetése
 • büntetlen előélet
 • Orvosok Országos Nyilvántartásba  vételéről  igazolás

A pályázathoz csatolni szükséges milfs dokumentumok:

 • végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • részletes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói  igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság  alapító okiratának  másolata
 • vállalkozói kötelezettségvállalás  arra  vonatkozóan, hogy a pályázat megnyerése  esetén  8 napon belül benyújtja a működési engedély iránti kérelmet az ÁNTSZ illetékes szervéhez
 • nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevők a pályázati anyag kezeléséhez  szükséges  személyes  adatait megismerjék

A megbízás időtartama: határozatlan idő, a nyertes pályázóval kötött, a működés, üzemeltetés részletes feltételeit  rögzítő feladat-átadási szerződés alapján A praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések megkötése alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014.január 3.

A pályázat benyújtásának módja, helye: a pályázatot postai úton, 1 példányban kell benyújtani Túrkeve Város Polgármesterének címezve:  5420 Túrkeve,Petőfi tér 1. A borítékra  kérjük feltüntetni: „ Háziorvosi pályázat”.Egyéb információt Dr. Szabó Zoltán polgármester nyújt: a +36-56/361-111-es telefonszámon, vagy a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen.

A pályázat elbírálása: A pályázat elbírálása a pályázati határidő lejártát nude celebrities követő Képviselő-testületi ülésen történik. A praxis betölthető a sikeres elbírálást és a szükséges engedélyezési eljárást követően, azonnal.

Módosítás dátuma: 2013. november 21. csütörtök, 08:37
 


Ki lesbian porn olvas minket

Oldalainkat 6 vendég böngészi

Ifjúsági szálláshely

Megtekintéshez kattintson ide!

Túrkeve Banner


Túrkeve milf porn Város szennyvíztisztitó fejlesztése

(megtekintéshez kattintson ide)

Template Chooser

XVI. Kevi Juhászfesztivál

Továbblépéshez kattintson ide!

Adóügyi nyomtatványok


ÉAOP-4.1.2/A-09-2010-0021


ÉAOP-4.1.1/2/2F-2f-2010-0002


Linkek

Túrkeve Televízió


Túrkeve időjárása


Ügyfélkapu