Ma 2014. április. 24, csütörtök, György napja van.
Meseíró pályázat
2014. március 31. hétfő, 13:43


Túrkeve Város Önkormányzata a XVI. Kevi Juhászfesztivál alkalmából meseíró pályázatot hirdet   túrkevei  alsó és felső  tagozatos gyermekek, középiskolás fiatalok és felnőttek részére a következő  - Juhászfesztiválhoz kapcsolódó- kulcsszavak  kötelező felhasználásával: : juhász, bojtár, juhok, kunyhó, terelőkutya, kevi birkapörkölt.


Kategóriák:

 1. Alsó tagozat
 2. Felső tagozat
 3. Középiskola
 4. Felnőtt


A mese műfaja szabadon választható.

A mese terjedelme: legfeljebb 4000 karakter ( max:  2 nyomtatott A/4-es oldal)


Beküldési határidő: 2014. május 5. ( hétfő) 12 óra.


A beküldés módja: nyomtatott formában, személyesen vagy   postai úton.

Cím: Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.(Titkárság)

Feladóként  név helyett  jeligét  kérünk választani. A borítékra a jelige mellé kérjük feltüntetni a kategóriát is. A jeligéhez tartozó nevet, osztályt, iskolát, születési évet, lakcímet, telefonos elérhetőséget  zárt borítékban kérjük a meséhez mellékelni.


Díjazás: A díjazottakat oklevéllel és tárgyjutalommal jutalmazzuk.

A helyezést elért mesék olvashatók lesznek a Juhászfesztivál helyszínén, megjelennek a túrkevei médiában.


Eredményhirdetés 2014. május 18-án, vasárnap 15 órakor lesz a  XVI. Kevi Juhászfesztiválon.


Módosítás dátuma: 2014. március 31. hétfő, 13:43
 
ÁLLÁSAJÁNLAT
2014. március 31. hétfő, 13:35

ÁLLÁSAJÁNLAT


Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft. főzőkonyha felvételre keres (Ványai Étterem) 1 fő konyhai dolgozót: cukrász-pék szakmával vagy aki konyhai meleg tészták készítésében jártas és B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik.


Jelentkezés: Papp László ügyvezető igazgatónál (Túrkeve, Kinizsi u. 51.)

Jelentkezési határidő: 2014. április 18.
Módosítás dátuma: 2014. március 31. hétfő, 13:35
 
Keviföld Alapítvány
2014. március 18. kedd, 12:43


Keviföld Alapítvány


a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


Korda Vince Táncművészeti, Képzőművészeti és Színjáték Alapfokú Művészeti Iskola


intézményvezető

beosztás ellátására.


A jogviszony időtartama:

határozott idejű jogviszony


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász- Nagykun-Szolnok Megye 5420 Túrkeve Széchenyi u. 23.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskolai vagy egyetemi  pedagógus  végzettség és pedagógus –szakvizsgakeretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll köznevelési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglakoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, - végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok hiteles másolata, - vezetői tapasztalat, vezetői gyakorlat bemutatása, - motiváció,
 • összeférhetetlenségi nyilatkozat, - illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2014. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Keviföld Alapítvány  címére történő megküldésével (5420 Túrkeve Széchenyi u. 23. ).
 • Elektronikus úton Mihályi Katalin részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 0656/361-245-ös telefonszámon szerezhet.Módosítás dátuma: 2014. március 21. péntek, 10:37
 
Pályázati felhívás helyi civil szervezetek támogatására
2014. február 24. hétfő, 09:19


Pályázati felhívás helyi civil szervezetek támogatására


Túrkeve Város Önkormányzata a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 28/ 2012.

( XII.20.) számú rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáraAz Önkormányzat által támogatott pályázati célok:

a) a civil szervezet működésének, alapfeladatai és közhasznú feladatai ellátásának elősegítése,

b) a kultúra, közművelődés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, sport területen szervezett tevékenységek támogatása, kulturális és természeti örökség megóvása, természetvédelem, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselettel, egészséges életmóddal, az esélyegyenlőség biztosításával,- megteremtésével, szociális, karitatív tevékenységgel, hagyományápolással  összefüggő  programok, rendezvények támogatása, a határon túli magyarsággal kialakított kapcsolatok támogatása


Nem adható támogatás:

a) üzleti és gazdasági haszonszerző tevékenység elősegítéséhez,

b) olyan szervezetnek, amely közvetlen politikai tevékenységet folytat, illetve pártot közvetlen támogatásban részesít,

c) olyan szervezetnek, amely az éves számviteli beszámolóját és közhasznúsági mellékletét nem helyezte letétbe, vagy tette közzé

d) olyan szervezetnek, amely az előző évi önkormányzati támogatás felhasználására vonatkozó beszámolási, elszámolási kötelezettségét határidőre nem teljesítette.


Pályázati keretösszeg: 1. 200 000 Ft


Pályázni  a pályázati kiírás melléklete szerinti adatlapon, a 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően,  bejegyzett civil szervezeteknek  lehet.

Az adatlap letölthető Túrkeve  Város honlapjáról ( www.turkeve.hu ) vagy személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal 10. sz. irodájában  vagy a Titkárságon.


A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje: 2014. április 11.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban, egy példányban ,az e célra készített adatlap és a kötelező mellékletek csatolásával személyesen vagy postai úton kérjük benyújtani.

Cím: Túrkeve Város Önkormányzata, 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. 10. sz. iroda


A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. április 24.

A pályázat elbírálásáról a döntést követő 15 napon belül értesül a pályázó. A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatás kifizetésére a szerződés aláírását követően kerül sor.


Dr. Szabó Zoltán

polgármesterPályázati adatlap letöltéséhez kattintson ideMódosítás dátuma: 2014. február 26. szerda, 12:25
 
Pályázati felhívás
2013. november 21. csütörtök, 08:33

Pályázati felhívás háziorvosi álláshelyre

Túrkeve Város Önkormányzata pályázatot hirdet a túrkevei  IV. számú háziorvosi körzet vállalkozási formában való ellátására az alábbi  tartalommal:

A meghirdetett munkahely címe:

 • Dr. Nánási Lajos Egészségház, IV. sz. rendelő, 5420 Túrkeve, Széchenyi u. 5.

Ellátandó feladatok:

 • A IV. sz.  körzet felnőtt  háziorvosi feladatainak  teljes körű ellátása, területi ellátási kötelezettséggel

Az állás betöltésének feltételei:

 • a 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés, valamint a 313/2012. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
 • a praxis vállalkozói formában való működtetése
 • büntetlen előélet
 • Orvosok Országos Nyilvántartásba  vételéről  igazolás

A pályázathoz csatolni szükséges dokumentumok:

 • végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • részletes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói  igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság  alapító okiratának  másolata
 • vállalkozói kötelezettségvállalás  arra  vonatkozóan, hogy a pályázat megnyerése  esetén  8 napon belül benyújtja a működési engedély iránti kérelmet az ÁNTSZ illetékes szervéhez
 • nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevők a pályázati anyag kezeléséhez  szükséges  személyes  adatait megismerjék

A megbízás időtartama: határozatlan idő, a nyertes pályázóval kötött, a működés, üzemeltetés részletes feltételeit  rögzítő feladat-átadási szerződés alapján A praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések megkötése alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014.január 3.

A pályázat benyújtásának módja, helye: a pályázatot postai úton, 1 példányban kell benyújtani Túrkeve Város Polgármesterének címezve:  5420 Túrkeve,Petőfi tér 1. A borítékra  kérjük feltüntetni: „ Háziorvosi pályázat”.Egyéb információt Dr. Szabó Zoltán polgármester nyújt: a +36-56/361-111-es telefonszámon, vagy a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen.

A pályázat elbírálása: A pályázat elbírálása a pályázati határidő lejártát követő Képviselő-testületi ülésen történik. A praxis betölthető a sikeres elbírálást és a szükséges engedélyezési eljárást követően, azonnal.

Módosítás dátuma: 2013. november 21. csütörtök, 08:37
 


Ki olvas minket

Oldalainkat 14 vendég böngészi

Ifjúsági szálláshely

Megtekintéshez kattintson ide!

Túrkeve Banner


Template Chooser

XVI. Kevi Juhászfesztivál

Továbblépéshez kattintson ide!

Adóügyi nyomtatványok


ÉAOP-4.1.2/A-09-2010-0021


ÉAOP-4.1.1/2/2F-2f-2010-0002


Linkek

Túrkeve Televízió


Túrkeve időjárása


Ügyfélkapu