Ma 2015. március. 27, péntek, Hajnalka napja van.
SAJTÓKÖZLEMÉNY
2015. január 13. kedd, 08:55


SAJTÓKÖZLEMÉNY

Befejeződött az Európai Unió által nyújtott támogatással megvalósuló szervezetfejlesztési projekt Túrkevén!

2014. 12. 29.


Túrkeve Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Államreform Operatív program keretében 2013-ban. A „Szervezetfejlesztés Túrkeve Város Önkormányzatában” című projektünk támogatást nyert. A program alapvető célja, hogy a járási kormányhivatalok bevezetésével átalakult önkormányzati feladatok ellátásának optimalizálása érdekében a szükséges változások felmérését, megtervezését, megvalósítását, visszacsatolását támogassa.


Ezzel összefüggésben jelen projekt célja az volt, hogy Túrkeve Város Önkormányzata a településre jellemző nehézségeket és kihívásokat felmérje.


A fejlesztés a következő területekre terjed ki:


-          támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata,

-          fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly,

-          az önkormányzat fenntartásában, illetve működtetésében álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási modell kidolgozása.

-          munkaköri leírások, felelősségi körök felülvizsgálata

-          a projekt teljes időtartama alatt nyomon követés, szakértői támogatás biztosítása

-          a lakosság körében felmérés végzése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről, a felmerült igényekről.

-          A Városgondnokság Kft hasznosításában lévő ingatlanok bérleti szerződéseinek felülvizsgálata

-          közmunkaprogram felülvizsgálata

-          postázás, iktatási rendszer felülvizsgálata.


. A közbeszerzés lebonyolítása még 2013-ban megkezdődött, majd sor került a szerződéskötésre, így külső szakértők, tanácsadók közreműködésével, valamint belső szakmai közreműködők segítségével valósult meg a projekt. A program kidolgozása során kettő alkalommal a lakosság véleményét is felmérték kérdőíves formában. Ezek felhasználásával elkészültek a programot záró dokumentumok, melyek javaslatot tartalmaznak a szükségesnek látott szervezetfejlesztésekre. A szervezetfejlesztés fizikai megvalósítása 2014. december 31-ig tart, de az első eredmények már az év első félévében érezhetőek voltak.

Mindez az Európai Unió és a Magyar Állam által közösen nyújtott 100%-os társfinanszírozásban történt.

Túrkeve Város Önkormányzata

5420 Túrkeve Petőfi tér 1.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

www.turkeve.hu

www.ujszechenyiterv.hu


Módosítás dátuma: 2015. január 27. kedd, 15:11
 
Keviföld Alapítvány
2014. március 18. kedd, 12:43


Keviföld Alapítvány


a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


Korda Vince Táncműv porno gay észeti, Képzőművészeti és Színjáték Alapfokú Művészeti Iskola


intézményvezető

beosztás ellátására.


A jogviszony időtartama:

határozott idejű jogviszony


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász- Nagykun-Szolnok Megye 5420 Túrkeve Széchenyi u. 23.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskolai vagy egyetemi  pedagógus  végzettség és pedagógus –szakvizsgakeretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll köznevelési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglakoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, - végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok hiteles másolata, - vezetői tapasztalat, vezetői gyakorlat bemutatása, - motiváció,
 • összeférhetetlenségi nyilatkozat, - illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2014. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Keviföld Alapítvány  címére történő megküldésével (5420 Túrkeve Széchenyi u. 23. ).
 • Elektronikus úton Mihályi Katalin részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 0656/361-245-ös telefonszámon szerezhet.Módosítás dátuma: 2014. március 21. péntek, 10:37
 
Pályázati felhívás
2013. november 21. csütörtök, 08:33

Pályázati felhívás háziorvosi álláshelyre

Túrkeve Város Önkormányzata pályázatot hirdet a túrkevei  IV. számú háziorvosi körzet vállalkozási formában való ellátására az alábbi  tartalommal:

A meghirdetett munkahely címe:

 • Dr. Nánási Lajos Egészségház, IV. sz. rendelő, 5420 Túrkeve, Széchenyi u. 5.

Ellátandó feladatok:

 • A IV. sz.  körzet felnőtt  háziorvosi feladatainak  teljes körű ellátása, területi ellátási kötelezettséggel

Az állás betöltésének feltételei:

 • a 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés, valamint a 313/2012. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
 • a praxis vállalkozói formában való lesbian videos működtetése
 • büntetlen előélet
 • Orvosok Országos Nyilvántartásba  vételéről  igazolás

A pályázathoz csatolni szükséges milfs dokumentumok:

 • végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • részletes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói  igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság  alapító okiratának  másolata
 • vállalkozói kötelezettségvállalás  arra  vonatkozóan, hogy a pályázat megnyerése  esetén  8 napon belül benyújtja a működési engedély iránti kérelmet az ÁNTSZ illetékes szervéhez
 • nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevők a pályázati anyag kezeléséhez  szükséges  személyes  adatait megismerjék

A megbízás időtartama: határozatlan idő, a nyertes pályázóval kötött, a működés, üzemeltetés részletes feltételeit  rögzítő feladat-átadási szerződés alapján A praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések megkötése alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014.január 3.

A pályázat benyújtásának módja, helye: a pályázatot postai úton, 1 példányban kell benyújtani Túrkeve Város Polgármesterének címezve:  5420 Túrkeve,Petőfi tér 1. A borítékra  kérjük feltüntetni: „ Háziorvosi pályázat”.Egyéb információt Dr. Szabó Zoltán polgármester nyújt: a +36-56/361-111-es telefonszámon, vagy a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen.

A pályázat elbírálása: A pályázat elbírálása a pályázati határidő lejártát nude celebrities követő Képviselő-testületi ülésen történik. A praxis betölthető a sikeres elbírálást és a szükséges engedélyezési eljárást követően, azonnal.

Módosítás dátuma: 2013. november 21. csütörtök, 08:37
 


Ki lesbian porn olvas minket

Oldalainkat 13 vendég böngészi

Ifjúsági szálláshely

Megtekintéshez kattintson ide!

Túrkeve Banner


Túrkeve milf porn Város szennyvíztisztitó fejlesztése

(megtekintéshez kattintson ide)

Template Chooser

XVI. Kevi Juhászfesztivál

Továbblépéshez kattintson ide!

Adóügyi nyomtatványok


ÉAOP-4.1.2/A-09-2010-0021


ÉAOP-4.1.1/2/2F-2f-2010-0002


Linkek

Túrkeve Televízió


Túrkeve időjárása


Ügyfélkapu